Våra tjänster

Vi har ett kompetent hantverskunnande för:

 

Stensättning av olika slag,

 • Smågatsten
 • Storgatsten
 • Kantsten
 • Stentrappor
 • Stenbeklänader
 • Murar av sten och/eller betong
 • Läggning av betongplattor
 • Stödelement

Vi erbjuder även:

 • Mängdberäkning av material åtgång
 • Lättare utsättning
 • Schaktning och grundläggning.

 

 

 

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.